За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

26.01.2009

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА СТРОИТЕЛСТВО - "ВОДИ" МЕЖДУ 2 000 И 10 000 ЕКВ. Ж.

На 29 и 30 януари ще се проведат информационни дни по процедура "BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации oт 2 000 до 10 000 екв. ж.".

На събитието ще присъстват както експерти от Управляващия орган и Междинното звено на ОПОС, така и от дирекция "Води" на МОСВ, които ще отговарят на въпросите на потенциалните бенефициенти.

Информационните дни ще се проведат в сградата на МОСВ на бул. "Мария Луиза" № 22. За удобство на участниците посещенията ще бъдат организирани съгласно следния времеви график, според реда на записването за участие:

  • 10:00 - 12:00 Първа група.
  • 14:00 - 16:00 Втора група.

Всички, желаещи да участват в информационните дни, следва да се запишат предварително на телефони 02/940 66 88 и 02/940 61 17.

Консултантски фирми, които не придружават представители от общината, следва да представят пълномощно, издадено от кмета да го представляват на информационните дни.