За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

26.01.2009

ВТОРИ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ОПОС

По инициатива на заместник министър-председателя на Р България, д-р инж. Меглена Плугчиева, Министерство на околната среда и водите организира Ден на отворените врати на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Събитието ще се проведе на 3 февруари, вторник, от 10:30 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите на ул. "Уилям Гладстон" № 67.
В Деня на отворените врати участие ще вземат заместник министър-председателят д-р инж. Меглена Плугчиева, министърът на околната среда и водите, Джевдет Чакъров, Ръководителят на Управляващия орган на програмата, Васил Маргаритов, както и експерти от Управляващия орган и Междинното звено на ОПОС.
Целта на мероприятието е публично представяне на резултатите от изпълнението на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." и предстоящите дейности през 2009 година. Програмата инвестира в развитието на инфраструктурата в секторите "Води" и "Управление на отпадъците" с оглед изпълнение на ангажиментите на страната ни съгласно европейското законодателство, както и в опазването и възстановяването на биологичното разнообразие.
Денят на отворените врати предоставя възможност бенефициентите на програмата, представители на медиите и други заинтересовани страни да получат актуална информация и да се включат в открита дискусия във връзка с управлението на програмата.

Вашето участие в събитието можете да потвърдите на телефони: 02/ 940 61 89 и 940 66 94.