За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

15.12.2008

МИНИСТЪР ЧАКЪРОВ ПОДПИСА ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ ПО ОП "ОКОЛНА СРЕДА"

Днес министърът на околната среда и водите, Джевдет Чакъров, подписа първите договори по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013". Да подпишат от страна на бенефициентите бяха поканени кметове от общините с одобрени проекти по първите три процедури. С Благоевград, Сливен, Велико Търново, столичния район "Овча Купел", Перник, Каварна, Приморско и Руен бяха подписани договори за изграждане на пречиствателни станции и ВиК инфраструктура, с Троян, Ловеч, Силистра и Долни Чифлик са за техническа помощ в сектор "Води", а с Перник и Габрово - за техническа помощ в сектор "Отпадъци". Подписаните договори са на обща стойност над 235 млн. лева. Една година след официалното одобрение на програмата от Брюксел даваме реален старт, подчерта министър Чакъров.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ за всички одобрени проекти до момента е над 1 млрд. лв. Това са 30% от общата финансова рамка на програмата, която е 1,8 млрд. евро. Очакваме до април - май 2009 година да бъдат одобрени проекти минимум за още 30 процента от тези средства, каза министър Чакъров. До края на този месец ще бъдат подписани всички договори по одобрените за финансиране проекти. Той припомни, че след подписване на договорите пред общините стои задачата да организират ефективно и прозрачно управление на проектите. Министерство на околната среда и водите съдейства за промяна в постановлението на Министерския съвет, с която разходите, които правят общините по управлението на проектите, ще се признават да допустими и ще се възстановяват от оперативната програма. Тази промяна вече е факт, подчерта министър Чакъров, но в тази връзка общините следва качествено да управляват и изпълняват своите проекти.

В тази връзка се проведе и последващата подписването на договорите Конференция на тема «Права, задължения и отговорности на бенефициентите по оперативна програма «Околна среда». По време на конференцията бяха раздадени удостоверения на общинските администрации, които имат одобрени проекти по ОПОС. Тези общини се превръщат от потенциални бенефициенти по програмата в бенефициенти с конкретни отговорности. Тези отговорности бяха подробно представени на присъстващите с презентация на началника на отдел «Финансово управление и контрол» към Управляващия орган на ОПОС - Дирекция «Кохезионна политика за околна среда». Основно бяха представени задълженията на бенефициентите по отношение на финансовото управление на проектите, докладването на нередности, отговорностите във връзка с измененията на Закона за обществените поръчки, влизащ в сила от 1 януари 2009 г., както и докладването на напредъка по проектите.

Участие в конференцията взеха повече от 200 човека - 175 представители от 94 общини, представители на Министерски съвет, Министерство на финансите, Камара на строителите в България, медии и др.
Презентация «Права, задължения и отговорности на бенефициентите по ОПОС»

Галерия от подписването на договорите

Галерия от Конференцията