За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

09.12.2008

КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013”

На 15 декември 2008 г. Управляващият орган на ОПОС ще проведе конференция на тема "Права, задължения и отговорности на бенефициентите по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013".

Във връзка с постигнатия напредък по програмата и готовността да бъдат подписани първите договори, ще бъдат представени правата, задълженията и отговорностите на бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ. Ще се обсъдят основни въпроси, свързани с финансовото управление и контрол, задълженията по мониторинг и докладване, изпълнението на мерки за информация и публичност.

Поканени да вземат участие в конференцията са представители на общински администрации, Министерство на финансите, Национално сдружение на общините в Република България, Камара на строителите и др.

Конференцията ще се проведе в Зала "София 2" на Кемпински Хотел Зографски от 13:30 часа.