За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

05.12.2008

ПРОВЕДЕ СЕ СЕМИНАР "ВИЗИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИ"

На 24 ноември 2008 г. в гр. Пловдив се проведе семинар на тема: "Визия за управление на дейностите по отпадъци", организиран от Управляващия орган на оперативна програма "Околна среда".

Семинарът беше предназначен за членовете на Комитета за наблюдение на ОПОС. Участие взеха представители на Генерална дирекция "Регионална политика" на Европейската комисия и на Европейската инвестиционна банка. Представители на общински администрации споделиха своя опит и трудности при кандидатстване по оперативната програма.

Представени бяха възможни решения за изпълнение на приоритетна ос 2 на програмата, и по конкретно основните предизвикателства, анализ на нуждите в сектора, изясняване на механизмите за осигуряване на достатъчно средства за реинвестиране в сектора, възможности за алтернативно финансиране.

Европейската комисия приветства широката дискусия, провеждана от МОСВ и призова към продължаване прилагането на този подход в бъдеще.

Галерия
Презентация на г-н Карстен Расмусен, ГД "Регионална политика", Европейска комисия.
Презентация на дирекция "Кохезионна политика за околна среда"