За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

01.12.2008

9-12 ДЕКЕМВРИ - ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

На 9 и 10 декември Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" организира информационни дни по процедура "BG161PO005/08/1.10/02/04 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.",
а на 11 и 12 декември - по процедура "BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България".
На събитието ще присъстват както експерти от Управляващия орган, така и от дирекциите "Води" и "НСЗП", които ще отговарят на въпросите на потенциалните бенефициенти по съответните процедури.

Информационните дни ще се провеждат в сградата на МОСВ на бул. Мария Луиза № 22, зала 103. За удобство на участниците посещенията ще бъдат организирани съгласно следния времеви график, според реда на записването за участие:
  • 09:30 - 10:30 Първа група.
  • 10:45 - 11:45 Втора група.
  • 13:00 - 14:00 Трета група.
  • 14:15 - 15:15 Четвърта група.
  • 15:30 - 16:30 Пета група.
Всички, желаещи да участват в информационните дни, следва да се запишат предварително на телефони:
02/940 66 88
02/940 61 17
02/940 61 01

Консултантски фирми, които не придружават представители от общината, следва да представят пълномощно, издадено от кмета да го представляват на информационните дни.