За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

22.10.2008

УО НА ОПОС ПРОВЕДЕ ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” проведе Ден на отворените врати.

Денят на отворените врати се провежда по инициатива на заместник министър-председателя Меглена Плугчиева, като част от последователната политика на правителството в последните месеци за по-голяма прозрачност в усвояването на европейските средства.

На мероприятието присъстваха над 100 участници от общини, консултантски фирми, неправителствени и еко организации, представители на научните и бизнес среди в България.

Екипът на управляващия орган предостави информация относно целите и задачите на оперативната програма. Бяха разисквани въпроси, свързани с текущата процедура за подбор на проекти по приоритетна ос 1, както и с трудностите, които бенефициентите срещат при подготовката на проекти по програмата.

Галерия