За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

23.09.2008

РАБОТНА СРЕЩА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Министерство на околната среда и водите организира работна среща за обсъждане готовността на общините за започване на строителство на регионалните депа в страната.
Средствата за изграждане на депата ще бъдат осигурени по приоритетна ос 2 на оперативна програма "Околна среда 2007-2013г."
Срещата ще се води от министър Джевдет Чакъров. Поканени са представители на Министерство на финансите и НСОРБ, кметовете на 264-те общини в Република България, областните управители на всички области в страната и директорите на регионалните инспекции по околна среда и води.
Работната среща ще се състои на 24 септември, сряда от 11ч. в зала 6 на НДК.