За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

21.05.2008

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

На 24-26 март, 22-25 април и 19-20 май 2008 г. Управляващият орган на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” проведе информационни дни, по време на които експерти от Министерство на околната среда и водите даваха разяснения във връзка с обявените процедури за набиране на проектни предложения по приоритетни оси 1 и 2 - Техническа помощ "Води", Техническа помощ "Отпадъци" и Строителство "Води". Участие взеха кметове на общини, еколози и експерти, които отговарят за европейските проекти и програми в общинските администрации.