За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

23.04.2008

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОЦЕДУРИ

На 23 април 2008 г. министърът на околната среда и водите г-н Джевдет Чакъров откри конференция на тема: Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.": възможности и процедури. По време на конференцията бяха представени възможностите за финансиране на проекти и откритите процедури за набиране на проектни предложения по Приоритетна ос 1 и 2 на оперативната програма. Гости на конференцията бяха представители на Министерство на финансите, на Националното сдружение на общините в Република България, областни управители, кметове на общини, експерти от общините, които ще бъдат пряко ангажирани с подготовката и управлението на проекти по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г.", както и представители на национални медии.

Галерия: снимки от събитието