За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

20.11.2007

ОБУЧЕНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ПО ОПОС

Във връзка с повишаване капацитета на местните администрации за подготовка и управление на проекти по ОП “Околна среда”, Дирекция “Кохезионна политика за околна среда” проведе поредица от обучения за бенефициентите на Програмата. Обученията са проведени в периода 20 ноември – 06 декември 2007 г. и са насочени предимно към общините, които са основни бенефициенти по Програмата.

Семинарите бяха предназначени предимно за служителите в общините, които имат опит в подготовката и управлението на проекти, финансирани със средства от ЕС и които ще бъдат пряко ангажирани с подготовката и управлението на проекти по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” Изключително важно за ефективната работа по време на обучението беше присъствието на служители с опит в подготовката и управлението на проекти, финансирани от средства на ЕС. Това даде възможност за използване на натрупаните знания и опит и допринесе за запазване на вече установеното сътрудничество и работната атмосфера.

По време на обучението бяха представени специфични теми, касаещи ОПОС:

ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” – цели и приоритети, институционална рамка за изпълнение на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”

От приоритети за околна среда към възможности за разработване на проекти по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” Процес на избор на проекти за финансиране, задачи на бенефициентите във връзка с изпълнението на проектите.

Проект на критерии за избор на проекти за финансиране по ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” и проект на формуляри за кандидатстване.

Финансово управление и контрол на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”

Детайлни правила за допустимост на разходи по ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.”

Мерки за публичност на проекти, финансирани по ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” (задължения на бенефициентите)


Мониторинг и докладване за целите на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”

Ролята на Междинното звено в МОСВ за усвояване на средствата по ОП “Околна среда 2007 – 2013”

Обученията се проведоха в 6 града – Велико Търново, Варна, Пловдив, Сливен, Враца и София и обхванаха около 150 общини.

Програма на семинара:

20 - 21 ноември – гр. Велико Търново, хотел Янтра;
22 - 23 ноември – гр. Варна, хотел Одесос;
27 - 28 ноември – гр. Пловдив, Новотел Пловдив;
29 - 30 ноември – гр. Сливен, сграда на Областната управа;
03 - 04 декември – гр. Враца, хотел Хемус;
05 - 06 декември – гр. София, хотел “Родина”.

Галерия: Снимки от семинарите