За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

26.07.2016

НАД 3500 УЧЕНИЦИ СА ПОСЕТИЛИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР В БАНСКО

ЦЕНТЪРЪТ Е ИЗГРАДЕН СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013“

25.07.2016

МОДЕРНИЗИРАТ ПСОВ-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ С 37 МЛН.ЛВ.

ФИНАНСИРАНЕТО НА ВТОРА ФАЗА ОТ МАЩАБНИЯ ПРОЕКТ Е ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“

25.07.2016

МОСВ ДАВА 5 МЛН.ЛВ. НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ

МОДЕРНИЗИРАНАТА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЩЕ ОБСЛУЖВА 10 846 ДУШИ.

24.07.2016

МИНИСТЪР ВАСИЛЕВА ПОДПИСВА ФАЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ НА ВАРНА И ТЕРВЕЛ

ФИНАНСИРАНЕТО В РАЗМЕР НА 37 МЛН. ЛВ. Е ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“

20.07.2016

МОСВ ДАВА 39 МЛН. ЛВ. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 6 ЦЕНТЪРА ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И КРИЗИ

СЪС СРЕДСТВАТА ЩЕ СЕ ОБУЧАТ И ХИЛЯДИ УЧЕНИЦИ, ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ И ДОБРОВОЛЦИ

13.07.2016

ПРОМЕНИ В ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“ ГАРАНТИРАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАНИЯ ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ВРАЦА

ЧАСТ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРС, В РАЗМЕР ОТ 25 МЛН. ЕВРО ЗА 2016 Г., СЕ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ С ПО 8,3 МЛН.ЕВРО.

05.07.2016

МОСВ ДАДЕ НА РАДНЕВО БЛИЗО 5,5 МЛН.ЛВ. ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАДА

ОЧАКВАНОТО ОБСЛУЖВАНО НАСЕЛЕНИЕ ОТ НОВАТА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ Е НАД 13 140 ЖИТЕЛИ

04.07.2016

ПО OПОС 2014-2020 ЩЕ СЕ ПЛАЩА И АСФАЛТИРАНЕТО НА УЛИЦИ СЛЕД ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК

МОСВ ОТПУСКА 234 МЛН.ЛВ. НА 8 ОБЩИНИ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ВОДНИТЕ ЦИКЛИ

29.06.2016

МОСВ ОТПУСНА 10 МЛН.ЛВ. НА ШУМЕН ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ

ТОВА Е ПЪРВИЯТ ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“

28.06.2016

ГД „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ В МОСВ Е ОПРЕДЕЛЕНА ЗА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПОС 2014-2020 Г.

РЕСУРСЪТ ПО ОПОС 2014-2020 Г. Е В РАЗМЕР НА 3,5 МЛРД.ЛВ.

Архив