За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

26.02.2016

ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“

КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОДОБРИ КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТРИ ПРОЦЕДУРИ

24.02.2016

980 000 ЛВ. ЗА ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“

МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“ ЗАЕМА 34,4% ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

10.02.2016

МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА И МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА ПОДПИСАХА ДОГОВОР ЗА ПОДКРЕПА НА ВиК СЕКТОРА

БЕНЕФИЦИЕНТ Е МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

02.02.2016

1 МЛРД.ЛВ. ЗА ОБЩИНИТЕ ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЩЕ ИМА СРЕДСТВА ЗА СВЛАЧИЩА И НАВОДНЕНИЯ, И ЧИСТОТА НА ВЪЗДУХА

22.01.2016

МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ОТКРИ РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ЯМБОЛ

СЪОРЪЖЕНИЕТО ЩЕ ОБСЛУЖВА ЖИТЕЛИТЕ НА ЯМБОЛ, СЛИВЕН, НОВА ЗАГОРА, ТУНДЖА И СТРАЛДЖА

15.01.2016

МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ОТКРИ МОДЕРНИЗИРАНАТА ВиК МРЕЖА НА СОПОТ

В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА СА ПОЛОЖЕНИ БЛИЗО 50 КМ ВиК МРЕЖА

11.01.2016

ОДОБРЕНА Е ВТОРА ФАЗА НА НАСОКИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА И ПОЛИТИКАТА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ТОВА Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПО-ДОБРА ПРОСЛЕДИМОСТ ПРИ ИНТЕГРИРАНЕТО НА ДВЕТЕ ПОЛИТИКИ

04.01.2016

ДЕСЕТИНА МЕЧКИ ЖИВЕЯТ НА ВИТОША ДАЛЕЧ ОТ ХОРАТА

КАФЯВАТА МЕЧКА Е ВКЛЮЧЕНА В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ.

30.12.2015

СТАРТИРАТ РАННИТЕ ВИК ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Е 16 ЧАСА НА 1 МАРТ 2016 Г.

29.12.2015

СИСТЕМА ЩЕ ПОДАВА ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

СОФТУЕРЪТ ЩЕ ДАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГНОЗНИТЕ НИВА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

Архив