За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?




Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

04.01.2016

ДЕСЕТИНА МЕЧКИ ЖИВЕЯТ НА ВИТОША ДАЛЕЧ ОТ ХОРАТА

КАФЯВАТА МЕЧКА Е ВКЛЮЧЕНА В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ.

30.12.2015

СТАРТИРАТ РАННИТЕ ВИК ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Е 16 ЧАСА НА 1 МАРТ 2016 Г.

29.12.2015

СИСТЕМА ЩЕ ПОДАВА ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

СОФТУЕРЪТ ЩЕ ДАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГНОЗНИТЕ НИВА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

28.12.2015

ОЦЕНКИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ, МЕСТООБИТАНИЯ И ПТИЦИ ЩЕ СЕ ИЗГОТВЯТ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПОС 2014-2020 Г.

БЕНЕФИЦИЕНТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА КЪМ МОСВ

23.12.2015

8 ОБЩИНИ ЩЕ ДОВЪРШАТ ВИК ПРОЕКТИТЕ СИ ПО НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ЦЕЛТА Е УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАПОЧНАТИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

17.12.2015

ВОДИТЕ НА ИСКЪР ЩЕ СЕ НАБЛЮДАВАТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА Е 7 МЛН. ЛВ.

04.12.2015

ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ ЩЕ СЕ КАРТИРАТ ВИДОВЕ И МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“ В ЧЕРНО МОРЕ

ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ ЩЕ СЕ КАРТИРАТ ВИДОВЕ И МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“ В ЧЕРНО МОРЕ

03.12.2015

ДИМИТЪР РАЧКОВ И ЗУЕКА СТАВАТ ЕКОПОСЛАНИЦИ

ДНЕС СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВИЯТ СПЕКТАКЪЛ „ЯКО Е ДА СИ ЕКО“

01.12.2015

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СЪЗДАДЕ ЕКСПЕРТНА ГРУПА ОТ НЕЗАВИСИМИ ЕКСПЕРТИ, КОИТО ДА ПОДПОМОГНАТ ПРОЦЕСА НА ОПРОСТЯВАНЕ КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА

ЕК РАЗРАБОТИ ИНТЕРАКТИВНА ПЛАТФОРМА ЗА ПО-ШИРОКА ДИСКУСИЯ

27.11.2015

39 МЛН.ЛВ. ОТ ОПОС ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ШЕСТ ЦЕНТЪРА ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е 16 ч. НА 5 ФЕВРУАРИ 2016 г.

Архив