За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

22.10.2015

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПОМАГА НА ТУРИСТИТЕ В ПИРИН

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПОМАГА НА ТУРИСТИТЕ В ПИРИН

20.10.2015

ОТКРИТА Е НОВАТА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ПАНАГЮРИЩЕ

ИЗГРАДЕНАТА КЛЕТКА ЩЕ ОБСЛУЖВА НАСЕЛЕНИЕ ОТ НАД 30 ХИЛЯДИ ЖИТЕЛИ

19.10.2015

АПАРАТУРА, ЗАКУПЕНА ПО ОПОС 2007-2013 г., ПОВИШАВА КАЧЕСТВОТО НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ВОДИ, ВЪЗДУХ И ПОЧВИ

ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНО-АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ“ КЪМ ИАОС Е СЕРТИФИЦИРАНА ЗА ПРОБИ И ИЗПИТВАНИЯ ДО 2019 г.

12.10.2015

ОТВОРИ ВРАТИ НОВИЯТ ПОСЕТИТЕЛСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГРАД БАНСКО

ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г."

11.10.2015

ПРЕМИЕР, ЕВРОКОМИСАР И МИНИСТЪР ИНСПЕКТИРАТ НОВОТО ДЕПО НА ПЕРНИК

ПРЕМИЕР, ЕВРОКОМИСАР И МИНИСТЪР ИНСПЕКТИРАТ НОВОТО ДЕПО НА ПЕРНИК

08.10.2015

ОПОС 2014-2020 ЩЕ ОБЯВИ СЕДЕМ НОВИ ПРОЦЕДУРИ НА СТОЙНОСТ 326 МЛН.ЛВ.

МИНИСТЪР ВАСИЛЕВА ПРИВЕТСТВА УЧАСТНИЦИТЕ В ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

01.10.2015

ОПОС 2014-2020 ПРИЕ СВОЯ ПЪРВИ ПРОЕКТ

ОПОС 2014-2020 ПРИЕ СВОЯ ПЪРВИ ПРОЕКТ

30.09.2015

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ

ПУБЛИКУВАН Е ОБРАЗЕЦ НА ФИНАНСОВ ПЛАН

29.09.2015

ПУДООС ОТЧЕТЕ РАБОТА ПО ПРОЕКТА ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА 36 СТАРИ ОБЩИНСКИ ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г."

24.09.2015

ТЕСТВА СЕ МОДУЛЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ИСУН)

КАНДИДАТИ, БЕНЕФИЦИЕНТИ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ФУНКЦИОНАЛНОСТТА И ДА ДАДАТ СВОИТЕ КОМЕНТАРИ ДО 27.09.2015 г.

Архив