За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

06.07.2017

ВЗЕМАТ СЕ МЕРКИ ЗА УСКОРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПОС 2014-2020

ЩЕ СЕ ДАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ И ЩЕ СЕ СЛЕДИ ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

23.06.2017

ВАРНА ЩЕ ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА СЪС СРЕДСТВА ПО ОП ОКОЛНА СРЕДА

ТОВА ЩЕ СЪЗДАДЕ ПО-ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ НА БЛИЗО 372 000 ДУШИ

20.06.2017

ОПОС 2014-2020 Г. Е ОСНОВЕН ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

ИНВЕСТИЦИИТЕ СА НАСОЧЕНИ КЪМ ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ

19.06.2017

ПУБЛИКУВАНИ СА УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 84, АЛ. 3 ОТ ЗДБРБ ЗА 2017 Г.

ЦЕЛТА Е ДА СЕ ОПИШАТ УСЛОВИЯТА И ОСНОВНИТЕ СТЪПКИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРИСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ

14.06.2017

БЛАГОЕВГРАД И ПЕРНИК ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПОС ЗА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА

191 834 ЛВ. Е РАЗМЕРЪТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДВЕТЕ ОБЩИНИ

08.06.2017

ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПОС 2014-2020

ДАВА СЕ СТАРТ НА ДВЕ НОВИ ПРОЦЕДУРИ

07.06.2017

ШУМЕН ПОЛУЧИ СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ НА ОКОЛО 100 000 ДУШИ

02.06.2017

ИНСПЕКТИРАТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ПО МОРЕТО, СТРОЕНИ С ПАРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“

ПРОВЕРКИТЕ ОБХВАЩАТ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО СЕВЕРНОТО И ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ

31.05.2017

ЧЕТИРИ ОБЩИНИ ЩЕ ПОДОБРЯВАТ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА СЪС СРЕДСТВА ПО ОПОС 2014-2020 Г.

ГЪЛЪБОВО, ДИМИТРОВГРАД, МОНТАНА И НЕСЕБЪР ПОЛУЧИХА ОБЩО 644 008 ЛВ.

19.05.2017

РАДНЕВО Е ВЕЧЕ С НОВА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

ИНВЕСТИЦИЯТА ПО ПРОЕКТА Е 37,54 МЛН.ЛВ.

Архив