За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

01.06.2012

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ПОДПИСА ДОГОВОР С ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЗА ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА ГРАДА

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Стара Загора Живко Тодоров подписаха договор за изграждане и модернизация на ВиК мрежата на града, на стойност 39 млн. лева по Оперативна програма „Околна среда“.

Проектът включва строителство на нова канализационна мрежа в съответствие с капацитета на ПСОВ и разрешително за заустване в гр. Стара Загора и канализационна мрежа в с. Богомилово. Ще бъдат разширени главните колектори и отливен канал в централна градска част и квартал АПК. Също така в кв.АПК ще бъде реконструирана и модернизирана водоснабдителната мрежа. Предстои да бъдат изградени и рехабилитирани 26 км канализация и колектори.

Съоръженията ще подобрят качеството на околната среда на територията на гр. Стара Загора и с. Богомилово, в резултат на по-ефективното пречистване на битовите отпадъчни води.

Договорът беше подписан по време на Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“, което се провежда в Стара Загора. На редовното заседание ще бъде одобрен Докладът за напредък, както и Допълнение към програмата, за включването на ПУДООС като конкретен бенефициент към ОПОС.

Архив