За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

20.06.2012

СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪРВИЯ НА БАЛКАНИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАН РАЗСАДНИК-ГЕНЕТИЧНА БАНКА В ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ

Стартира изграждането на първия на Балканския полуостров специализиран разсадник-генетична банка в защитена територия. Единадесет редки растителни видове типични за Странджа ще бъдат възстановени и опазени. Това цели проект “Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа”, който се изпълнява от Дирекцията на парка. Проектът се финансира от Oперативна програма „Околна среда 2007-2013“ и е на стойност 734 000 лв.

В нашата страна това е единственият подобен разсадник в защитена територия, в който ще се въведе иновативна практика на ex-situ «извън находището» . Изгражда се в местността Качул до р. Велека и ще изпълнява функциите на банка за семенно и вегетативно размножаване на застрашените растения, позволяваща бързо да се реагира в случай на доказана неспособност за естествено възпроизводство. В същото време той ще бъде и генетична банка, позволяваща обмен на генетичен материал с подобни банки в Европа с цел научни изследвания.

По проект е предвидено през следващата година да започне отглеждането на млади растения, получени от размножителен материал събран от естествените находища на 11 вида: Странджанско сапунче (Saponaria stranjensis D. Jord.), Калуна (Calluna vulgaris (L.) Hull, Пирен (Erica arborea L.), Странджанска (кавказка) боровинкa (Vaccinium arctostaphylos L.), Странджански дъб, Лъжник (Quercus hartwissiana Stev.), Багрилна звъника (Hypericum androsaemum L.), Чашковидна звъника (Hypericum calycinum L.), Странджански (кримски) чай, (Sideritis syriaca L.), Ролетно ботурче  (циклама) (Cyclamen coum Mill.), Tърилово великденче (Veronica turrilliana Stoj. et Stef), Отровачка тис (Taxus baccata L.).

Успоредно с изграждането на обектите и изследователската дейност, по проекта чрез различни форми се популяризират и се повишава информираността на местните общности, относно редките и защитени видове на Странджа. В Горската сбирка в с. Граматиково, най-близкото населено място до специализирания разсадник, е обновена и изградена експозицията „Редки и защитени видове на Странджа», която поема функциите и на информационно посетителски център на Природен парк Странджа.

Архив