За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

20.06.2012

ВНЕСЕНО Е ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

Четирите Басейнови дирекции внесоха за оценка проектно предложение за управление на риска от наводнения. Проектът ще бъде финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Сумата на исканата финансова помощ е 20 млн. лева, като общата продължителност на проекта е 33 месеца – до  март 2015 г.

Всяка Басейнова дирекция ще разработи предварителна оценка на риска от наводнения, картиране на застрашените от наводнения райони, както и план за управление на риска. Ще бъде разработена и електронна информационна система за управлението на риска. До системата ще имат достъп всички компетентни органи, заинтересовани страни и обществеността.

Реализацията на този проект ще подпомогне навременното изпълнение на задълженията на страната за оценката и управлението на риска от наводнения и ще допринесе за осъществяване на поетите ангажименти за изпълнение на политиката в областта на водите.

 

Архив