За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

26.06.2012

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ПОДПИСА ТРИ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ОБЩИНИТЕ БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА И ИСПЕРИХ

Министър Нона Караджова и кметовете на Бяла Слатина, Бяла /област Варна/ и Исперих подписаха днес три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за строителство и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа на съответните общини. Проектите се финансират по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” на обща стойност 87 млн. лв. /Бяла Слатина 26 млн. лв, Бяла 13 млн. лв. и Исперих 48 млн. лв/.

Основната цел на подписаните проектни предложения е подобряване екологичното състояние на общините чрез модернизиране на инфраструктурата за питейни води, както и постигане на съответствие с европейското законодателство, чрез изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура. Общо за трите общини ще бъде изградена 40 км. водопроводна и 108 км. канализационна мрежи.

В разговор с представителите на общините Министър Нона Караджова подчерта важността на максимално бързата подготовка на тръжната документация, за да успеят бенефициентите в най-кратки срокове да стартират строителството по проектите. „Повишената ефективност на водоснабдителната система на градовете ще допринесе за опазване на водните ресурси, а чрез доизграждане на съществуваща канализационна система ще се увеличи броя на свързаните домакинства в общините. Изграждането на новата инфраструктура носи ползи както за населението, така и за развитието на бизнеса в районите», отбеляза още министър Караджова.

С предвидените инвестиционни мерки в проекта на гр. Исперих е заложено да се постигне намаляване на загубите на питейна вода до 41% при ниво в момента 58% или оптимизация на загубите с 30%. Модернизирането на пречиствателната станция, чрез изграждане на биологично стъпало, ще осигури пречистване на битовите и промишлени отпадъчни води до параметри, отговарящи на изискванията на екологичното законодателство. Кметът на общината отбеляза, че това е най-сериозната инвестиция, която ще бъде направена в района от 25 години насам.

До дози момент по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” в сектор „Води” са изплатени над 349 млн. лв. или това е над 14 % от средствата за сектора.

Архив