За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

29.06.2012

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Благоевград Атанас Камбитов подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за реконструкция на градската пречиствателна станция за отпадъчни води и изграждане на канализация и водопровод по бул. „Пейо Яворов. Стойността на проекта е над 7 млн. лв.и се финансира от Оперативна програма «Околна среда 2007 - 2013».

На церемонията по подписването министър Нона Караджова подчерта значимостта на  проекта, като отбеляза, че чрез неговата реализация ще бъдат решени част от сериозните проблеми  на града. «Изграждането на новата инфраструктура е една дългосрочна инвестиция на общината за поколения напред, чрез която ще се насърчи икономическото и социално сближаване в региона, както и ще се подобри качеството на живот на населението”.

При изпълнението на проекта предстои изграждане на съоръжения за третично пречистване с цел отстраняване на азота и фосфора в нормативно определените граници. Ще бъдат изградени и подходящи съвременни съоръжения за стабилизиране на утайките, които  се получават в процеса на пречистване, за да бъде избегнато неконтролируемото отделяне на миризми. С новоизградените около 6 км. водопроводни и канализационни съоръжения ще се намалят загубите на питейна вода и ще се повиши делът на населението включено към канализационната система на общината.

„Чрез изграждането на ВиК съоръженията и с реконструкцията на пречиствателната станция ще се предотврати замърсяването на р. Струма, която е и трансгранична река. Ще се осигури здравословна и благоприятна среда за населението, ще се повиши конкурентоспособността в града, в резултат на което ще се привлекат допълнителни инвестиции в общината. С изпълнението на този проект инвестицийте в общ. Благоевград по Оперативна програма «Околна среда» достигат 43 млн. лв.» допълни още министър Караджова.

Архив