За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

13.07.2012

МИНИСТРИТЕ НОНА КАРАДЖОВА И ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ НАПРАВИХА ПЪРВА КОПКА НА ПРОЕКТА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГР. ГАБРОВО

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и кметът на града Таня Христова участваха в церемония по първа копка на проекта за водния цикъл на гр. Габрово. Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 117,4 млн. лв.


Проектът за водния цикъл на гр. Габрово е един от трите „големи проекта” в изпълнение по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. В резултат на реализацията му ще бъдат реконструирани пречиствателните станции за питейни и за отпадъчни води. Предвижда се рехабилитация на 75,8 км. водопровод. Около 18,5 км. ще е изградената нова канализация, а 21,6 км. съществуваща канализация ще бъде рехабилитирана. Ще бъде построен един напорен резервоар и една нова помпена станция, а други четири ще бъдат ремонтирани.


За изпълнител на първия етап от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на град Габрово е определена фирма „Драгиев и Ко” ООД. Продължителността на строителство е две години. В обхвата му са включени всички необходими дейности по изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности за изпълнение на строителството в съответствие с одобрените технически спецификации, изготвени работни проекти и количествени сметки.


В рамките на церемонията министър Нона Караджова заедно с кметовете на Габрово и Трявна подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово. Проектът, на стойност 24,9 млн. лева се финансира по  Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и  ще обслужва 70 965 души. Предстои строителство на площадка за открито компостиране, площадка за сепариране на отпадъци, инсталация на модулна пречиствателна станция, реконструкция на клетката за депониране и съответната инфраструктура, както и инсталация за изгаряне на депониен газ.

Архив