За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

01.08.2012

89,5 МЛН. ЛВ. ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГР. БАНСКО

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Банско Георги Икономов подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на града. Стойността му е 89,5 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма «Околна среда 2007 - 2013».

По проект предстои строителство на нова Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ с капацитет 30 хиляди екв.ж., която ще осигури пречистване на отпадъчните води, както от постоянно живеещите в града, така и от туристическия поток. «Благодарение на изграждането на пречиствателна станция в града ще се прекрати заустването на непречистени отпадъчни води в река Глазне, респeктивно речния басейн на река Места, която е и трансгранична река. В резултат на доизграждането и реконструкцията на канализационната и на съществуващата водоснабдителна мрежи се очаква намаляване на загубите на питейна вода, които сега са около 42 % и подобряване на качеството й”-отбеляза министър Караджова при подписването на договора. «Подобряването на водната инфраструктура е предпоставка и за създаване на нови работни места, за подобряване на жизнената среда на територията на гр. Банско и не на последно място за повишаване активността за инвестиции в района” допълни министърът.

В рамките на своето посещение в гр. Банско министър Нона Караджова  откри  лятно зелено училище. В него участват ученици и преподаватели от десет учебни заведения от страната – членове на Младежкия воден парламент, както и експерти от Басейновите дирекции и Национален парк „Пирин” към МОСВ. Обучението на младите природозащитници  е на тема „Мислим за водите на Пирин”.

Архив