За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?




Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

03.08.2012

9 МЛН. ЛЕВА Е СТОЙНОСТТА НА БЪДЕЩАТА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН КОСТЕНЕЦ (САМОКОВ)

9 млн. лева е стойността на проекта за изграждане на Регионална система за управление на  отпадъците в регион Костенец (Самоков). Договорът за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ бе подписан днес от Министъра на околната среда и водите г-жа Нона Караджова и кмета на община Самоков Владимир Георгиев. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Една от целите заложени в проекта е установяване на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците за общините Костенец, Долна баня, Ихтиман и Самоков. На територията на тези населени места ще бъдат закрити сега съществуващите депа. Инсталациите и експлоатацията на тези депа са много занижени и не отговарят на настоящите практики или изискванията на законодателство в България.

„Изграждането на регионалната система за управление на отпадъците ще ограничи и намали неблагоприятното въздействието върху околната среда, причинени от образуваните нерегламентирани сметища, ще увеличи количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, както и ще подобри организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците” изтъкна министър Караджова пред гостите на събитието. Министър Караджова поздрави кметовете на общините, включени в Регионално Сдружение за управление на отпадъците на общините Костенец, Долна баня, Ихтиман и Самоков за доброто сътрудничество помежду им и пожела проектът да бъде изпълнен в срок и при спазване на графика за провеждане на тръжните процедури и строителството.

В Регионалната система за управление на отпадъците са включени на този етап една клетка за неопасни отпадъци, приемателен център за едрогабаритни отпадъци, система за улавяне на газовете, инсталация за сепариране на отпадъците, както и инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци.

По приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, от началото на програмния период до сега,  са договорени общо над 428 млн.лв.  или това е 60% от бюджета на ос 2 и са изплатени 72 млн.лв. (10,5 % от бюджета на ос 2).

Архив