За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

06.08.2012

77.4 МЛН. ЛЕВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВАТА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ В СОЗОПОЛ

77.4 млн. лева е безвъзмездната финансова помощ, която Оперативна програма «Околна среда 2007 - 2013» отпуска за изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води на община Созопол. Това стана факт след като министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Созопол Панайот Рейзи подписаха договор за предоставяне на средствата.

По проект предстои изграждането на пречиствателна станция за отпадни води, дълбоководно заустване и включването на новоизградени колектори в ПСОВ от стария и новия град на Созопол и Черноморец. Ще бъдат построени колектори, канално-помпени станции и канализация  в кв. „Мисаря” и кв.” Провлака” на Созопол и Черноморец. Успоредно с тези дейности ще се подменя и водопроводната мрежа, което ще осигури постоянно водоснабдяване на населението, ще се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа и ще се увеличи дела на свързаните към нея домакинства.

По време на подписването на договора министър Караджова подчерта, че за пореден път държава и община показват своята ангажираност за окончателното решаване на един дългогодишен проблем, както за Созопол, така и за региона. «700 млн. лв. са отпуснати на Черноморските общини за изграждане на инфраструктура за пречистване на отпадъчните води. Чрез отстраняването на азота и фосфора и прилагането на дълбоководно заустване ще се прекрати замърсяването на Черно море, като по този начин се запазва екологичното равновесие на морската флора и фауна” допълни министърът.

Архив