За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

08.08.2012

108 % Е ДОГОВАРЯНЕТО НА СРЕДСТВАТА В СЕКТОР „ВОДИ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.”

108 % е договарянето на средствата в сектор „Води” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Това отбеляза днес Министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова по време на подписването на три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на водна инфраструктура на територията на Столична община- инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница” – II етап, на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал, с. Иваняне и изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор. Общата стойност на трите проекта е 114 млн. лв. и се финансират от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.


„С подписаните днес проекти договорените средства в сектор „води” са близо 2,7 млрд. лв. или това са 108,4 % от средствата за сектора. Само за Столична община усвоените и договорени средства са в размер на 440 млн. лв. Без помощта на Европейския съюз тези средства нямаше как да бъдат осигурени. Тук е моментът да изразя своята благодарност към екипа на Столична община за отличната работа по подготовката и реализацията на проектите. Защото, с изграждането на нова канализационна и водопроводна мрежи, и с подмяната на старите, се осигурява една базисна екологична инфраструктура за поколения напред” допълни в заключение министър Караджова.


С изпълнението на проектите ще се изградят общо 54 км. канализационна мрежа и 15 км. водопроводна, а около 250 хил. ж. ще бъдат включени към канализационната система, което ще доведе до оптимизиране работата на пречиствателната станция за отпадъчни води  „Кубратово”.


По рано днес министър Караджова подписа и три договора за изграждане на инфраструктура в сектор води с общините Сопот, Казанлък и Етрополе. В община Сопот ще бъде изградена модерна канализационна мрежа успоредно с подмяната на водопроводната в града. Проектът е на стойност 35 млн.лв. С включването на нови 12 хил. жители ще бъде постигнато пълно натоварване на ПСОВ – Сопот, която е изградена със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. С почти 45 млн.лв. в общините Етрополе и Казанлък ще бъдат изградени пречиствателни станции, които ще отговарят на най-високите стандарти за пречистване на отпадъчните води.

108 % е договарянето на средствата в сектор „Води” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

108 % е договарянето на средствата в сектор „Води” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Това отбеляза днес Министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова по време на подписването на три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на водна инфраструктура на територията на Столична община- инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница” – II етап, на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал, с. Иваняне и изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор. Общата стойност на трите проекта е 114 млн. лв. и се финансират от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
„С подписаните днес проекти договорените средства в сектор „води” са близо 2,7 млрд. лв. или това са 108,4 % от средствата за сектора. Само за Столична община усвоените и договорени средства са в размер на 440 млн. лв. Без помощта на Европейския съюз тези средства нямаше как да бъдат осигурени. Тук е моментът да изразя своята благодарност към екипа на Столична община за отличната работа по подготовката и реализацията на проектите. Защото, с изграждането на нова канализационна и водопроводна мрежи, и с подмяната на старите, се осигурява една базисна екологична инфраструктура за поколения напред” допълни в заключение министър Караджова.
С изпълнението на проектите ще се изградят общо 54 км. канализационна мрежа и 15 км. водопроводна, а около 250 хил. ж. ще бъдат включени към канализационната система, което ще доведе до оптимизиране работата на пречиствателната станция за отпадъчни води  „Кубратово”.
По рано днес министър Караджова подписа и три договора за изграждане на инфраструктура в сектор води с общините Сопот, Казанлък и Етрополе. В община Сопот ще бъде изградена модерна канализационна мрежа успоредно с подмяната на водопроводната в града. Проектът е на стойност 35 млн.лв. С включването на нови 12 хил. жители ще бъде постигнато пълно натоварване на ПСОВ – Сопот, която е изградена със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. С почти 45 млн.лв. в общините Етрополе и Казанлък ще бъдат изградени пречиствателни станции, които ще отговарят на най-високите стандарти за пречистване на отпадъчните води.

108 % е договарянето на средствата в сектор „Води” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

108 % е договарянето на средствата в сектор „Води” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Това отбеляза днес Министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова по време на подписването на три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на водна инфраструктура на територията на Столична община- инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница” – II етап, на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал, с. Иваняне и изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор. Общата стойност на трите проекта е 114 млн. лв. и се финансират от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
„С подписаните днес проекти договорените средства в сектор „води” са близо 2,7 млрд. лв. или това са 108,4 % от средствата за сектора. Само за Столична община усвоените и договорени средства са в размер на 440 млн. лв. Без помощта на Европейския съюз тези средства нямаше как да бъдат осигурени. Тук е моментът да изразя своята благодарност към екипа на Столична община за отличната работа по подготовката и реализацията на проектите. Защото, с изграждането на нова канализационна и водопроводна мрежи, и с подмяната на старите, се осигурява една базисна екологична инфраструктура за поколения напред” допълни в заключение министър Караджова.
С изпълнението на проектите ще се изградят общо 54 км. канализационна мрежа и 15 км. водопроводна, а около 250 хил. ж. ще бъдат включени към канализационната система, което ще доведе до оптимизиране работата на пречиствателната станция за отпадъчни води  „Кубратово”.
По рано днес министър Караджова подписа и три договора за изграждане на инфраструктура в сектор води с общините Сопот, Казанлък и Етрополе. В община Сопот ще бъде изградена модерна канализационна мрежа успоредно с подмяната на водопроводната в града. Проектът е на стойност 35 млн.лв. С включването на нови 12 хил. жители ще бъде постигнато пълно натоварване на ПСОВ – Сопот, която е изградена със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. С почти 45 млн.лв. в общините Етрополе и Казанлък ще бъдат изградени пречиствателни станции, които ще отговарят на най-високите стандарти за пречистване на отпадъчните води.

Архив