За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

17.08.2012

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ БЕЗ КОМЕНТАРИ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” ЗА 2011 ГОДИНА

За втора поредна година Европейската комисия одобри без коментари Годишния доклад за напредък на Оперативна програма „Околна среда” за 2011 година. Това се посочва в официално писмо на Генерална дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия до замeстник-министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. И тази година той отново е първият одобрен сред годишните доклади по другите оперативни програми.

В доклада се разглежда напредъкът по приоритетите на програмата, срещаните трудности и мерки за тяхното преодоляване, мерките за информация и публичност, партньорството и изпълнението на Комуникационния план по програмата.

На 20 юни 2012 г. Европейската комисия получи годишният доклад на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ за 2011 година, който беше одобрен на 1 юни 2012 г. от Комитета за наблюдение.

Годишният доклад е публикуван ТУК.

Архив