За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

17.08.2012

ОБЩИНА ГАБРОВО ПОДПИСА СТРОИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ЕТАП 3 ОТ ПРОЕКТА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГАБРОВО

Община Габрово подписа строителен договор за етап 3 от по проекта за строителство и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа на града. Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Заместник кметът на Общината инж. Климент Кунев и управителят на фирмата изпълнител положиха подписите си на третия строителен договор в рамките на проекта.

През следващите две години, в рамките на този етап от „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово”, ще се инвестират близо 12 милиона лева в нова ВиК инфраструктура. До средата на 2014 г. кварталите "Радичевец", "Йонковото", "Любово", "Беленци" и "Лисец" ще имат качествено нова екологична техническа инфраструктура. С това подписаните договори за строителство стават три на обща стойност близо 50 млн. лв.

Проектът за водния цикъл на гр. Габрово е един от трите „големи проекта” в изпълнение по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. В резултат на реализацията му ще бъде рехабилитиран около 32 км. водопровод, около 14 км. ще е изградената нова канализация, a съществуващата канализация ще бъде реконструирана с 623 м. Ще бъдат построени един напорен резервоар и една нова помпена станция, а други три ще бъдат ремонтирани.

Архив