За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

04.09.2012

КОСТИНБРОД С ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

Община Костинброд ще получи безвъзмездна финансова помощ от 97.6 млн. лв. за изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводна мрежи на града. Това стана факт след като министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Костинброд подписаха днес договор за предоставяне на средствата за интегриран проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи на гр. Костинброд». Стойността на проекта е 97.6 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма «Околна среда 2007 - 2013».

„Основен проблем в гр.Костинброд е липсата на пречиствателна станция за отпадъчни води. С изграждането й ще бъдат отстранявани хиляди тона вредни вещества като по този начин ще се реши един от проблемите на града, а именно замърсяването на р. Блато и р. Белица, респ. р. Искър. ” каза министър Караджова по време на подписването на договора. „Съществуващата водопроводна мрежа в града е много стара, което от своя страна поражда редица проблеми-чести аварии и сериозни загуби на питейна вода. Подмяната, реконструкцията и модернизация на вътрешната и външна водопроводна мрежа са наложителни, за да се спре пилеенето на водата. В резултат на изграждането на тази инфраструктура около 2 500 души ще бъдат включени към новата канализационна мрежа.” допълни още министърът.

С реализацията на проекта ще бъде изградена и реконструирана 44 км. канализационна мрежа. 41 км. ще е общата дължина на изградената нова и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа. Над 10 хил. жители ще бъдат свързани към пречиствателната станция за отпадъчни води. Благодарение на реализацията на проекта ще бъдат открити и нови работни места. Очаква се крайния скок за въвеждане в експлоатация на ПСОВ да е към края на 2015 г.

 

Архив