За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

10.09.2012

ПУДООС ВНЕСЕ ПРОЕКТ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) внесе в МОСВ проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП). Финансирането е от оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Индикативният размер на БФП, която ще бъде предоставена по процедурата е в размер на 90 млн. лева.

ПУДООС ще реализира екологични проекти за закриване на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания. Процедурата е насочена към постигане на съответствие с изискванията на Директива 1999/31/ЕО и на националното законодателство в областта на управлението на отпадъците. Дейностите по проекта са допустими за финансиране при условие, че терените върху които са разположени депата са общинска собственост.

Архив