За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

11.09.2012

ЗАПОЧНА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ВРАЦА

С подписания вчера договор за „Инжинеринг за реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води” реално започнаха дейностите по пречиствателното съоръжение на гр. Враца. Договорът е в рамките на Интегрирания проект за воден цикъл на град Враца и беше подписан от кмета на общината инж. Николай Иванов и Иван Мирински – управляващ ДЗЗД „ВМВ”. Финансиран е от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” /ОПОС/ .

„Това е един важен за нас проект - важен за Оперативната програма и изключително важен за града. Управляващият орган оказва съдействие на този и на всички останали проекти с методическа подкрепа, с указания по различни казуси, със съдействие и подпомагане по отношение на контактите с други органи и институции” . „Големите” проекти, като този, са от национално значение. Те са в изпълнение на националното законодателство и в изпълнение на ангажиментите, които държавата е поела пред лицето на Европейския съюз по отношение на изискванията на европейското законодателство. Това са водни проекти, които изискват усилията на много страни. Ще продължите да имате нашата подкрепа – на Управляващия орган и на Междинното звено, защото това е изключително важен проект за цялата държава” – с тези думи се обърна към домакините и гостите г-жа Малина Крумова-ръководител на Управляващия орган на програмата..

На подписването на договора присъстваха също инж. Петя Аврамова, председател на Общински съвет – Враца, заместник кметовете на града инж. Красимира Георгиева и Ангел Вълчев, Бойко Ничев – зам.-директор на „В и К” ООД, Марияна Рашева – директор на звеното за изпълнение на проекта в Община Враца, инженерът на проекта Жоао Перейра – „Консулгал – БГ – партнърс”,  Борислав Тафраджийски – управител на сдружение „Проджект-консултинг – Враца”.

Консорциумът, който ще изпълнява договора, бе избран след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Състои се от три фирми -  „Водстрой 98”АД, „Велдер Инжинеринг” ООД и „Масс Арътма Системлери Иншаат Санаи ве Тиджарет” /Турция/. Стойността на договора е около 16 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е до 36 месеца.

Архив