За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

12.09.2012

ПОДПИСАН Е ДОГОВОР ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА ГР. МОНТАНА

На официална церемония в гр. Монтана министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова и кмета на общината Златко Живков подписаха договор за финансиране разширението и рехабилитацията на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана. Стойността на проекта е 54,5 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”.

„Договорът, който подписваме в момента, е най-големият от края на 19 в. за целия регион и има за цел да реши проблеми, които са трупани не за година или две, а за цели петдесет години. С него очакваме да се решат окончателно проблемите, свързани със състоянието на водопроводната и канализационната мрежи на Монтана. Това ще е полезно, както за хората в града, за бизнеса, така и за абсолютно всички отрасли” каза кмета на общината Златко Живков.

За ползите от проекта министър Караджова отбеляза, че „Този проект за мен е важен не толкова със стойността си. Впечатляващи са по-скоро резултатите, които очакваме да се сбъднат до края на реализацията му през 2014 г. С рехабилитацията на 26 км. от водоснабдителната мрежа ще се преустановят загубите на вода, които на този етап са около 75 %. За 100 % от населението ще се подобри качеството на услугите по отвеждане на битови отпадъчни води. За около 60 хиляди екв. ж.  ще се осигурява екологосъобразно отвеждане и пречистване на отпадъчните води в градската пречиствателната станция, където ще се пречистват над 10 хил. м3 води годишно. На същата тази пречиствателна станция по проект предстои изграждането на последния модул за отстраняване на фосфора, което в предния проект не е било предвидено. По този начин ще се предотврати замърсяването на водите на р. Огоста.”

На церемонията по подписването присъстваха още областният управител на Монтана г-н Ивайло Петров, директорът на РИОСВ-Монтана, народни представители и жители на града.

Архив