За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

18.09.2012

СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПИРДОП СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ КАЧЕСТВЕНО И В СРОК

Строителните дейности по изграждане на водната инфраструктура на гр. Пирдоп се изпълняват качествено и в срок. Това установи при направената днес проверка на място министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова. Строителството е по проект „Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа”, който се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”  Стойността му е 44 млн. лв.

Кметът на община Пирдоп г-н Цанко Цанков и ръководителят на проекта и заместник-кмет г-н Пламен Господинов запознаха участниците в срещата с напредъка по изпълнението на проектните дейности. Беше отчетено, че до момента няма забавяне в сроковете. Завършено е работното проектиране на канализационната мрежа и на пречиствателната станция за отпадъчни води. От предвидените 30 км. рехабилитирана и новоизградена канализационна мрежа до сега са изпълнени 26%. Работните проекти са съгласувани по всички инстанции. Изготвен е доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите към строителния надзор. Стартирани са строителните работи по двата договора за инженеринг.

По инициатива на министър Караджова в сградата на читалището в Пирдоп беше тържествено отбелязано подписването на договори за ВиК инфраструктура през последния месец. На събитието присъстваха кметовете на общините Ботевград, Аксаково, Стамболийски, Мездра, Карлово, Ямбол, Бяла /Русенско/, Кубрат, Шумен и Луковит. Към тях бяха отправени и препоръки за по-ефективно управление на дейностите, които са свързани с реализацията на сключените договори за ВиК инфраструктура в тези общини.

След срещата в читалището министър Караджова, екипът на община Пирдоп и всички гости от общините посетиха на място строително-монтажните дейности по изграждането на водния проект.

Архив