За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

26.09.2012

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ ЩЕ ПОСЕТЯТ ГР. ХИСАРЯ

Днес, представители на държавната администрация на Република Естония ще посетят гр. Хисаря за среща с кмета на града инж. Пенка Ганева. Визитата е част от посещенията на място, които гостите от прибалтийската държава ще проведат и в градовете Хисаря, Габрово, София, както и в Природен парк „Българка”. Ще бъдат представени добрите практики от управлението и изпълнението на проекти в секторите „Води”, „Отпадъци” и „Биоразнообразие”, които се финансират по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Официалните гости са на работно посещение в България по покана на г-жа Ивелина Василева - заместник-министър на околната среда и водите.

По програма, в периода 24 - 29 септември 2012 г., естонските експерти заедно с българските им колеги ще обменят опит във връзка с цялостната организация на управлението на средствата от Европейския Съюз. По време на посещението им е предвидено провеждане на разнообразни тематични семинари с участието на Централното Координационно Звено, дирекция “Национален фонд” и Изпълнителна агенция “Одит на средствата от ЕС”, които да предоставят информация относно установената институционална рамка, надзора на разходите и одита на средствата от ЕС и процеса на взимане на решенията в светлината на следващия програмен период.

Архив