За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?




Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

27.09.2012

СТАРТИРА ПРОЕКТ НА ДПП „РИЛСКИ МАНАСТИР” ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОПУЛАЦИИТЕ НА КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ

Днес, в град Кюстендил беше проведена пресконференция за стартиране на проект "Изпълнение на дейности включени в плана за управление на Природен парк ,,Рилски манастир". Проектът е на стойност 918 хил. лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Бенефициент е Дирекция на природен парк „Рилски манастир”. Участие в представянето на проекта взеха екипът за управление, Регионалната дирекция по горите  - Кюстендил, заместник-областните управители и др.

Проектът цели опазване и поддържане на популациите на консервационно значими видове: пролетно котенце /Pulsatilla vernalis/, жълта тинтява /Gentiana lutea/, петниста тинтява /Gentiana punctata/, тис /Taxus baccata/, златовръх /Rhodiola rosea/, Алпийски тритон /Triturus alpestris/ и гусихиева ведрица /Fritillaria gussichiae/. Също така ще се поддържа местната популация на дива коза /Rupicarpa rupicarpa balkanica/.

Предвижда се изграждане на екопътека за хора с трайни увреждания и ремонт на 7 туристически маршрута: Рилски манастир - Кирилова поляна; Кирилова поляна - Сухото езеро - Кобилино бранище; Кирилова поляна - Тиха Рила - Хижа Рибни езера - Смрадливо езеро; Дендрологична пътека - Пътека на Светите места; Кирилова поляна - Манастирски езера; Илийна река - р. Радовичка - хижа Македония; Тиха Рила - Черното езеро. Дейността   включва  маркировка и обезопасяване на маршрути, възстановяване на лятната маркировка  и др. Ще бъде изграден и оборудван посетителски - информационен пункт в местността Кирилова поляна.

Архив