За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

29.09.2012

ПЪРВИЯТ ФЕСТИВАЛ НА КЕСТЕНА СЕ ПРОВЕДЕ В СЕЛО КОЛАРОВО, ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Първият „Фестивал на кестена” в Природен парк „Беласица” се проведе в село Коларово, община Петрич. Събитието е част от дейностите заложени в проект за изработване на план за управление на Природен парк „Беласица”. Стойността на проекта е 1,161 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.».

Основната тема на събитието са кестените, но освен за тях, гостите на фестивала се запознаха с още интересни факти за ритуалите, легендите и растенията на Беласица. Осемте села в Подгорието – Беласица, Коларово, Самуилово, Камена, Яворница, Ключ, Скрът и Габрене се включиха във фестивала със собствени шатри, където бяха подредени традиционни ястия, плодове и зеленчуци, кестенов мед, типични народни носии и аксесоари. Почитателите на планината и кестеновите гори минаха по туристическия маршрут „Животът на кестена”.

Целта на проекта е да се опази и поддържа биологичното и ландшафтното разнообразие на Природен парк “Беласица”. В рамките му ще се извършват подробни проучвания и анализи на абиотичните и биотични характеристики на Беласица, население и демографска характеристика, селищна мрежа, техническа инфраструктура, горско стопанство, лов, риболов, събиране на природни продукти, туризъм и спорт, водоползване, настоящо ползване на прилежащите територии, културно-историческо наследство и др. Ще се направи оценка на състоянието на компонентите на околната среда.

Въз основа на събраните конкретни научни данни по проекта ще се изготви План за управление на Природен парк „Беласица”. Той ще включва планирани в парка дейности в рамките на 10 години и ще бъде основният му инструмент за управление.

Архив