За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

04.10.2012

СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН” И РЕЗЕРВАТ „ТИСАТА”

С проведената първа пресконференция беше обявен старта на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Проектът е на стойност 19,7 млн. лв.

На пресконференцията присъстваха директорът на Национален парк «Пирин», кметът на община Банско, ръководителят на проекта, представители от МОСВ и др. Пред журналисти и заинтересовани граждани бяха представени целите и дейностите, които са заложени за изпълнение в проекта. Важен елемент от тях е актуализацията на Плана за управление на парка, за който кмета на общината отбеляза, че трябва да стане на базата на широка обществена основа, на която «държавната и местната власт, заедно с неправителствените организации да седнат на една маса и да обединят усилия за актуализацията на плана за управление на НП „Пирин””.

В проекта е заложено опазването и възстановяването на биологичното разнообразие в Национален парк „Пирин” в антропогенно повлияните територии на парка, разработване и реализиране на система за ползването на лечебните растения, изграждане и оборудване на посетителски информационни центрове на НП „Пирин” в гр. Сандански и гр. Банско, както и контролно – информационни пунктове на парковата охрана, изграждане на система за противолавинна защита по западния склон на вр. "Тодорка" и изграждане на противопожарна система за известяване, изработване на План за управление на резерват „Тисата”, маркиранне на границите на парка с трайни знаци и др.

Всички предвидени по проекта дейности трябва да се осъществят до края на 2014 г.

Същият ден беше представена изложба от 120 фотоса, която е посветена на 50-годишнината от създаването на Парка. Фотосите са подредени по пешеходната улица в центъра на града и ще бъдат там до 11 ноември.

През следващата година, когато се навършват 30 години от включането на Национален парк „Пирин” в Списъка на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО, изложбата ще бъде представена в  София, Благоевград, Гоце Делчев и Сандански.

Архив