За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

02.11.2012

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БОЙКО БОРИСОВ И МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ОТКРИХА ПРЕДСРОЧНО ИЗГРАДЕНОТО ПЪРВО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ФИНАНСИРАНО С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Днес, министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Нона Караджова откриха предсрочно първото регионално депо за твърди битови отпадъци финансирано със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Депото, което е част от Регионалната система за управление на отпадъците за регион Ботевград, е на стойност 14,4 млн. лева. На церемонията присъстваха представители на Европейската комисия - Реналдо Мендметс от дирекция „Регионална политика” и Джордж Кремлис - генерална дирекция „Околна среда”, Ивелина Василева-заместник-министъра на околната среда и водите, Красимир Живков - областен управител на Софийска област, кметовете на общините Правец и Етрополе, депутати и др.

„С откриването на новото депо ние решаваме един изключително голям екологичен проблем на трите общини Ботевград, Правец и Етрополе. Веднъж завинаги ще спре обгазяването на Ботевград”, каза кметът Георгиев. Той изказа лични благодарности на министър-председателя Бойко Борисов, на министър Нона Караджова и на представителите на Европейската комисия за предоставената огромна финансова помощ за разрешаването на проблема, който общината се бори да разреши от 9 години.

„Преди три години сметището на Ботевград пушеше всеки ден-припомни премиерът. Когато виждаш, че кметовете работят, е нормално и държавата да се опитва повече да ги подпомага”, каза премиерът Бойко Борисов. Той изрази надежда след израждането и на предвидената сепарираща инсталация в близост до депото, да се направи почистване на района от нерегламентирани сметища, защото "тази прекрасна природа тук няма нужда да бъде загрозявана".

Министър Нона Караджова поздрави общината за това, че първа е завършила проекта за управление на отпадъците, както и за собствената инициатива за изграждане на сепарираща инсталация чрез публично-частно партньорство, която трябва да влезе в експлоатация до 2-3 месеца. По думите й, така общината ще осигури съоръжения за 30 години напред и ще постигне в най-скоро време европейските цели за отпадъците, които България трябва да достигне през 2020 г. Министърът връчи на кмета на Ботевград чек, със спестените за 30 години 188 хиляди тона емисии от въглероден диоксид.

„Ние първо отчитаме направеното и след това искаме. През последната една година и половина община Ботевград е спечелила 12 европейски програми на обща стойност 50 млн. лв. Така, че ние не само искаме, но и се борим да привлечем средства отвън, така, както ни поставяте задачите.”, каза кметът Георгиев пред премиера и министъра. В знак на благодарност той връчи специален знак на Община Ботевград на двамата гости от Европейската комисия Реналдо Мендметс и Джордж Кремлис. Кметът на Ботевград увери гостите, че „ и за в бъдеще, когато общината печели проекти с европейско финансиране, ние постоянно ще ги изпълняваме”.

Регионалната система за управление на отпадъците на Ботевград е първата от общо 23, които трябва да бъдат изградени с европейски средства. Тя ще обслужва 56 000 души от общините Ботевград, Правец и Етрополе. Изпълнител на съоръжението е софийското обединение “Инфрастрой” с водещ партньор “Агробилд” и партньори “Енерго Ремонт Строй” и “Пътстрой-92”. До средата на 2013 г. ще бъде пуснат в експлоатация и другия елемент от системата – центъра за рециклиране.

Площта на депото е 121 декара. То има две клетки, като едната е изцяло готова с пълния изолационен пакет. Положеното изолационно покритие на дъното на скатовете на клетката, ще предотврати свличането на земни маси и ще спомага за по-лесно оттичане на инфилтрираните води. Изградени са съоръжения за инфилтрата, административни сгради, както е и закупено оборудване и тежкотоварни автомобили, които ще обслужват депото. Запълването на първата клетка се очаква след 12 години, а при правилно използване на компактора, който свива отпадъците до 3 пъти, се очаква този срок да се увеличи до 20 години.

С построяването на новото депо, трите общини Ботевград, Правец и Етрополе ще могат да ликвидират и почистят нерегламентираните малки сметища на своите територии.

Архив