За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

07.11.2012

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.” СТАНА НА 5 ГОДИНИ

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) е одобрена в Брюксел на 7 ноември 2007 г. Приоритетните цели на ОПОС са насочени към подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда и развитието на екологичната инфраструктура.

Пет години по-късно по програмата са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 123%  или  почти 4,320 млрд. лв. от общия размер на средствата по програмата. Успешно приключени са 116 проекта, а 225 проекта са в изпълнение. Плащанията по вече сключените договори са в размер на 566 млн. лева или над 16 % от общия ресурс на програмата. Пуснати са в експлоатация 21 инвестиционни обекта.

За тези пет години бяха изпълнени проекти за подобряване на водната инфраструктура в страната, чрез изграждане на канализационни и водоснабдителни мрежи, както и пречиствателни станции за отпадъчни води. Бяха реализирани дейности по строителството на регионални системи за управление на отпадъците. С цел опазване на биоразнообразието бяха реализирани дейности за съхранение на защитени територии, възстановяване на местообитания, изграждане и ефективно управление на мрежата НАТУРА 2000.

За периода от одобрението на програмата до днес организирахме информационни дни и кампании за насърчаване на активността по програмата и зеленото мислене, провеждахме обучения за бенефициенти и участвахме в доброволчески инициативи. Пет години търсим и намираме решения за по-добър живот.

Целият екип на ОПОС изказва своята благодарност към всички допринесли за нейното осъществяване и развитие – колеги, бенефициенти и партньори.

Повече подробности за развитието на програмата през тези 5 години можете да намерите ТУК.

Архив