За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

20.11.2012

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА СИЛИСТРА

Днес, министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Силистра. Проектът се финансират от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност 72,5 млн. лв.

Около 46 хиляди жители в община Силистра ще бъдат обхванати от проекта, като в пречиствателното съоръжение ще постъпват отпадъчните води на Силистра, Айдемир и Калипетрово. На церемонията по подписването министър Караджова отбеляза, че „този проект е част от Дунавската стратегия за опазване чистотата на Черно море. Забележително постижение е, че около 200 тона годишно азот и фосфор ще се отстраняват и няма да се изливат в река Дунав. С реализацията на проекта ще бъде осигурена модерна инфраструктура, която ще е в полза за населението и икономиката на гр. Силистра».

"Това е най-големият проект, който общината ще изпълнява. Надяваме се, че с него ще се повиши качеството на живот на жителите и гостите на гр. Силистра и ще се намали дисбаланса между инвеститорския интерес и съществуващата водоснабдителна инфраструктура" каза кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов.

В Дунавския регион по „Околна среда 2007-2013 г.” са договорени проекти на обща стойност над 381 млн. лв. и са извършени плащания за над 63 млн. лв.  За подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали са договорени над 145 млн. лв. За подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 00 е.ж. общините Левски и Тутракан са договорили над 43 млн. лв.

Архив