За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

20.11.2012

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

С подписаният днес договор за предоставяне на безвъзмездвна финансова помощ  в община Септември  ще се изгради пречиствателна станция за отпадъчни води. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на общината Петър Бошев положиха своите подписи върху договора за проект  „Подобряване водния цикъл на град Септември”. Стойността му е 9 млн. лв. и се финансират от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Община Септември няма изградена Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/. Съоръжението ще се реализира в рамките на настоящия проект, с което 10 300 жители ще бъдат свързани към пречиствателната станция след изпълнението на проекта.  Освен екологичните ползи за града, реализацията на проекта ще донесе и много социални и икономически ползи за региона. С рехабилитацията на ВиК мрежата ще се повиши ефективността при функционирането на водоснабдителната и канализационната мрежа, ще се подобри качеството на питейната вода, ще се спестят водни ресурси. По време и след  реализацията на проектните дейности ще бъдат  осигурени нови работни места.

По приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места” са договорени близо 3,524 млрд. лв. (140,31 % от средствата за сектора). От тях са изплатени  над 423 млн. лв. В изпълнение са 126 проекта на стойност 3,364 млрд. лв.

Архив