За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

30.11.2012

РЕДУЦИРАНИТЕ ЕМИСИИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ ЩЕ СА ОСНОВНИЯТ КРИТЕРИЙ ЗА НОМИНИРАНЕ НА „НАЙ-ЗЕЛЕН ГРАД”

Редуцираните емисии парникови газове и спестената енергия в резултат от осъществени мерки за енергийна ефективност от общините ще са основният критерии при номинирането на градовете в категорията „Най-зелен град” в последния етап от Националната кампания „Зелена България”, финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

С цел да бъде спазено изискването за равнопоставеност и обективност, Министерството на околната среда и водите извършва проучване на изпълнените общински проекти, финансирани от фонд „Козлодуй”, Националния доверителен екофонд и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След преглед на събраната информация ще бъде излъчен градът победител.

Ако някоя община е подготвила и изпълнила проект със собствени средства, който отговаря на основния критерий – редуцирани емисии парникови газове и спестена енергия в резултат от осъществени мерки за енергийна ефективност, тя може да кандидатства за класиране в категорията „Най-зелен град”, като изпрати информацията до 10 декември 2012 г. на e-mail: ope@ moew.government.bg

Министерството на околната среда и водите провежда Националната кампания „Зелена България” за втора поредна година. Отличените в категорията „Най-зелен град” ще бъдат наградени на съвместна церемония с „Дарик радио” на 12 декември 2012 г., от 12:12 часа в Музея «Земята и хората».

Архив