За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

03.01.2013

ПРОВЕДЕ СЕ ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА

На 21 декември 2012 г. се проведе трето заседание на работната група за подготовка на оперативна програма в сектор околна среда за програмен период 2014-2020 г. В рамките на заседанието бяха представени стратегия на програмата, първоначален вариант на приоритетни оси, включително финансово разпределение, дейности и бенефициенти. В срок до 20 януари 2013 г. членовете на групата ще могат да отправят своите предложения и коментари по представените проекти на документи.

В рамките на заседанието бяха представени и дискутирани основни определения и моменти, във връзка с процеса на програмиране за периода 2014-2020 г. Следващо заседание на работната група ще се проведе през месец февруари 2013 г. Всички материали от заседанието са достъпни на интернет страницата на програмата в раздел „Програмиране 2014-2020”, секция „Презентации”.

Архив