За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

08.01.2013

ДНЕС СЕ ПОДПИСА ДОГОВОРЪТ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ГАБРОВО

Днес, кметът на община Габрово Таня Христова подписа договор за строителство по проекта за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”. Договорът е на стойност 19,1 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” За изпълнител на строителните дейности е определено обединение „Еко Гео Димас”.

Предвидените дейности в проекта включват реконструкция на клетката за депониране, изграждане на стопански двор, площадка за открито компостиране и за сепариране на отпадъци, изграждане на зелен пояс и др. Новото депо ще бъде оборудвано със съоръжение за обезвреждане на сметищния газ, ще бъдат изградени площадкова и външна ВиК мрежа и електрозахранване, пътища за експлоатация и за контрол.

Инвестицията ще обслужва общините Габрово и Трявна, като Община Габрово е водеща организация, а Община Трявна е партньор по проекта. Двете общини създадоха „Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците в регион Габрово”.

По време на събитието кметовете на общините Габрово и Трявна, заявиха своя ангажимент да следят в детайли случващото с изграждането на системата. Представителят на обединение „Еко Гео Димас“, г-н Анатоли Петков, заяви своето намерение да изпълни качествено и в срок, заложените по проекта строителни дейности.

Изграждането на регионална система за управление на отпадъците е сред най-големите  проекти на Общините Габрово и Трявна. Финансира се по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на обща стойност 31,4 млн.лв.

Реализирането на проекта ще доведе до намаляване на количеството отпадъци предназначени за депониране, подобряване на организацията по разделяне, събиране и транспортиране на отпадъците, насърчаване на домашното компостиране и оползотворяване на рециклируемите отпадъци.

Периодът на експлоатация на новоизграденото съоръжение е 30 години.

Архив