За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

14.01.2013

ТРИ ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО ЩЕ ИЗГРАЖДАТ ЗАЕДНО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ

Три общини в област Хасково ще изграждат заедно регионално депо за отпадъци. Това стана ясно днес, когато министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметовете на общините Хасково Георги Иванов, на Димитровград Иво Димов и на Минерални бани Мюмюн Искендер подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците на регион Хасково. Системата ще се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на обща стойност 29,3 млн. лева.

Водеща в изготвянето на проекта е община Хасково. Партньори са общините Димитровград и Минерални бани. Около 154 хиляди жители на трите общини ще бъдат обслужвани от новата регионална система, която ще включва регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците с годишен капацитет 42 076 тона, инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, довеждаща инфраструктура и инфраструктура и др. Ще има и система за улавяне на биогаз, с което ще намали риска от самозапалване и ще подобри безопасността на работа.

Изпълнението на всички дейности включени в проекта се предвижда да се реализират в рамките до 15.01.2015 г.

Архив