За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

18.01.2013

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Днес, министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Кърджали Хасан Азис, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Кърджали. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност 69,9 млн. лв.

На церемонията присъстваха още Иванка Таушанова – областен управител на Кърджали, народният представител Цвета Караянчева, членове на общинския съвет на Кърджали и др.

По време на подписването министър Караджова подчерта важността на проекта, като освен екологичните ползи за града, реализацията му ще донесе много социални и икономически ползи за региона. „След приключването на проекта около 54 хиляди жители в община Кърджали ще бъдат свързани към пречиствателната станция. С въвеждането й в експлоатация се очаква да бъде преустановено изливането на непречистени води в р. Арда, която е и трансгранична река. С изграждането и реконструирането на 23 км. канализационна и 14 км. водопроводна мрежи ще се повиши ефективността при функционирането им като по този начин ще се подобри качеството на питейната вода и ще се спестят водни ресурси. По време  и след  реализацията на проектните дейности ще бъдат  осигурени нови работни места”.

От своя страна кмета на Кърджали благодари на екипа на Министерството на околната среда и водите за оказаната помощ и подкрепа за този важен за града проект. „Това е най-значимият и голям проект, който общината ще изпълнява от 50 години насам.”

По приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места” са договорени близо 3,9 млрд. лв. (155,5 % от средствата за сектора). От тях са изплатени  над 454 млн. лв. В изпълнение са 136  проекта на стойност 3,74 млрд. лв.

Архив