За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

24.06.2013

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ – КАРНОБАТ

Започна изграждането на Претоварна станция за отпадъци – Карнобат. Съоръжението е вторият компонент от регионалната системата за управление на отпадъците в регион Бургас. Община Бургас, съвместно с други осем общини от региона, изпълнява проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас”, който се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” на стойност около 43 млн. лв.

„През изминалата година стартирахме работата на площадката на регионалното депо, което в близост до съществуващото депо Братово и днес започва реално строителна дейност на една от общо двете претоварни станции, които са предвидени в рамките на регионалната система. Претоварната станция в Карнобат трябва да обслужва общините Карнобат и Сунгурларе, които са отдалечени от площадката на регионалното депо и за това има нужда от предварително компресиране на отпадъка, преди транспортирането до регионално депо. Също така на площадката на претоварната станция ще бъдат изградени и съоръжения за рециклиране на строителни едрогабаритни отпадъци. В един следващ етап от проекта се предвижда да се изгради и компостираща инсталация за обезвреждане на органични отпадъци”, това каза заместик-кмета на Бургас Атанаска Николова.

Общата стойност на претоварната станция на Карнобат е 4 млн. лв. Цялостният проект трябва да приключи към юни месец 2015 година, а строителните дейности на Претоварна станция за отпадъци – Карнобат трябва да са готови в средата на 2014 г. Втората претоварна станция ще обслужва общините Поморие и Несебър и е на територията на Несебър.

Архив