За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

19.07.2013

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова и кметa на община Стара Загора Живко Тодоров участваха в церемония по първа копка по изграждането на водната инфраструктура на град Стара Загора. Проектът „Интегриран проект за Стара Загора” е на обща стойност 40,3 млн.лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС).

По време на церемонията г-жа Михайлова заяви, че това е един от големите и успешни проекти по ОПОС и показва в ясни измерения, как помощта от Европейския съюз може да достигне до всеки български гражданин и да подобри качеството на живот. Министър Михайлова поздрави кмета и екипа на общината подготвила и защитила проекта, и допълни, че МОСВ ще съдейства максимално за неговата успешна реализация.

От своя страна, кметът Живко Тодоров заяви, че с този проект ще се завърши целия воден цикъл на Стара Загора. До края на годината проблемите с водоснабдяването и канализацията на Стара Загора ще бъдат решени. Той допълни, че проектът ще създаде условия за нови инвестииции, което от своя страна ще повиши благосъстоянието на населението. Г-н Тодоров призова изпълнителя да приключи изпълнението на проекта съвестно и в срок.

По проект ще бъде изградена, рехабилитирана и модернизирана около 27 км. канализационна мрежа и реконструирана над 2 км. водоснабдителна мрежа. Тези дейности ще обхванат територията на гр. Стара Загора и прилежащите села. За Интегрирания воден проект Община Стара Загора получи от Министерството на околната среда и водите почетен знак и грамота занай-бързо преминал през оценка европейски проект.

Архив