За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

18.07.2013

С 90 МЛН. ЛЕВА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.» СЕ ОБНОВЯВА ВиК ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ГР. БАНСКО

С 90 млн. лв. финансиране от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” ще се обнови ВиК инфраструктурата на гр. Банско. На 18 юли 2013 г. беше даден старт по проекта за реабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в курортния град.

 По думите на кмета на община Банско Георги Икономов проектът е изключително добър пример за взаимодействие между държавната и местна власт и добави, че най-важното за реализацията на проектните дейности е да се работи в един добър екип с всички ангажирани в това начинание. “Предвид съкратените срокове на проекта ще се наложи да се работи извънредно и масово на много улици, дори и през зимата. Като дейността ще донесе неудобство на гражданите и гостите. Много улици ще бъдат разкопани, тротоари също” каза кметът и се извини на всички жители и гости на града, като ги помоли да проявят разбиране. „Като компенсация тези улици, които ще разкопаем, ще ги отворим в един съвсем нов облик, а именно ще подновим настилките и улично осветление”, обясни той.

 С осъществяването на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ” ще се намалят загубите на питейна вода, които в момента са около 42 %, а оттам ще се подобрят водоснабдителните услуги, хигиенните и здравни условия в проектната област. В резултат от новоизградената ПСОВ ще се преустанови заустването на непречистени отпадъчни води в р. Глазне, респ. в речния басейн на р. Места и ще се повиши жизнения стандарт в населеното място.

Архив