За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

08.08.2013

В ГРАД СЕВЛИЕВО ЗАПОЧВА ПРОЕКТ НА СТОЙНОСТ 18,9 МЛН. ЛВ. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРАТА

В гр. Севлиево започва работа по подобряването на ВиК инфраструктурата на града. Кметът на община Севлиево д-р Иван Иванов и г-н Спиридон Александров от Управляващия орган  на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” направиха първа копка по проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево”, който се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Стойността му е 18,9 млн. лв.

Пред гостите на церемонията кметът на Севлиево д-р Иванов подчерта важността на този проект за решаването на редица проблеми за града. „Тук сме, за да дадем старт на един значим за нас европейски проект, с който ще направим първата стъпка към решаването на съществени проблеми за града – водоснабдяването, наводненията и подмяната на амортизиралата ВиК инфраструктура. С реконструкцията и доизграждането на 16,3 км. канализационната мрежа и 5,4 км. водопроводната мрежа ще се подобри значително качеството на живот за севлиевци и ще се сведат до минимум загубите на вода”, каза д-р Иван Иванов.

В допълнение на казаното от кмета на Севлиево, г-н Спиридон Александров даде уверение, че след приключването на проекта всички жители на гр. Севлиево ще усетят положителния ефект от неговата реализация. Той призова за търпение и разбиране по отношение на неудобствата, които ще съпътстват единадесет месечния срок на строителните дейности и отправи призив към екипа на общината да информират своевременно всички граждани за предстоящите работи по проекта.

Съгласно сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево на общината са предоставени средства в размер на 18 890 193 лв.,  от които 14 606 582 лв. са от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 3 651 645,51 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България и собствен принос от 631 965,48 лв.

По Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” до настоящия момент са изплатени над 1 млрд. лв.

Архив